Sangkaan Baik Guru kepada Murid

Satu hari, Maulānā Ilyās al-Kāndhalawī telah mengadu kepada guru beliau Maulānā Rashīd Ahmad al-Ganguhī akan beban zikir yang telah beliau amalkan, mendengar akan hal ini, terus Maulānā al-Ganguhī memberitahu Maulānā Ilyās, “bahawa beliau juga pernah mendengar aduan yang sama yang telah diadukan oleh Maulānā Qāsim al-Nānautwī kepada guru mereka iaitu [...]

By |2020-04-27T06:31:16+00:00April 8th, 2020|Uncategorized|0 Comments
Go to Top