Lajnah Ta’lim dan Tarbiyah

Lajnah ini bertanggungjawab untuk memantau kualiti pengajian dan pengajaran, dan pencapaian pelajar dalam pengajian

Maksud:

 • Memangkin pencapaian pengajian yang syumul dalam diri pelajar.

Gagasan:

 • Pencapaian pelajar dapat dilihat berdasarkan maklumat yang tepat.
 • Dapat diambil langkah yang terkehadapan dalam mengatasi masalah pelajar.

Ucapan Dasar Tahunan Mudir

Ucapan ini menyatakan:

 • Hala tuju madrasah dalam tahun semasa.
 • Perkara-perkara yang perlu dicapai dan diberi tumpuan.
 • Penambahbaikan kekurangan-kekurangan dalam tahun sebelumnya.

Dicadangkan selepas tiga bulan pihak madrasah dapat melihat pencapaian dasar-dasar yang telah dinyatakan.

Tugasan Pemantauan Ta’lim

Borang tugasan yang perlu dilakukan oleh Guru Kelas.

 • Menyusun kelas.
 • Membahagikan rakan muzakarah.
 • Melantik penanggungjawab kelas.
 • Jadual kebersihan,keceriaan dan khidmat.
 • Keperluan asas kelas – alatulis, jam, alatan kebersihan, meja dan sebagainya.
 • Laporan keadaan kelas, kesatuan hati pelajar, pelajar mengulang, pelajar lemah.

Setiap awal tahun guru kelas patut menganalisa tahap pelajar dan menentukan pelajar-pelajar dalam tahap tersebut. Ini boleh dikira secara kasar berdasarkan keputusan peperiksaan.

1.1 Laporan perjalanan kitab mengikut suku tahunan.

 • Selepas Raya Haji (suku pertama).
 • Laporan kitab pertengahan (tutup sabaq imtihan pertengahan tahun).
 • Laporan kitab akhir tahun (tutup sabaq imtihan akhir tahun).

Cadangan Pemantapan Pemantauan.

 1. Ustaz memaklumkan hadaf pengajian kepada pelajar.
 2. Muqaddimah Kitab atau Muqaddimah Fan, Tarjumah Muallif, Latarbelakang fan, Tarikh dan perkembangan fan.
 3. Naskhah-naskhah baru kitab pengajian hendaklah diserahkan kepada lajnah ta’lim.
 4. Latihan bacaan, Qisas an-Nabiyyin 2,3,4, dan 5.

Cadangan peningkatan kualiti pengajian dengan meningkatkan kemahiran mengajar.

Laporan Kitab (Pendataan dan penganalisaan).

 • Perjalanan kitab dapat dipantau dengan mengambil laporan daripada pelajar safhah kitab/kitab/bab yang telah dipelajari 2 minggu sekali setiap Jumaat bulan qamari. Tanggungjawab pengisian data boleh diminta daripada pelajar Daurah Ula dan Daurah Akhirah.
 • Begitu juga madkhal, muqaddamah dan pengenalan kepada fan. (Laporan berapa lama yang diperlukan).

Sasaran kitab yang lebih terperinci (Garis Panduan Kasar Dalam Pemantauan).

 • Menyediakan garis panduan kasar sukatan kitab bagi sela masa tertentu, sebagai contoh sasaran bagi pertengahan tahun, akhir tahun data jika boleh lebih terperinci, mensasarkan suku tahunan. ATAU
 • Laporan berdasarkan sela masa bagi sesuatu kitab atau bab itu, contohnya kitab taharah perlukan ½ bulan, kitab solat satu bulan.

1.2 Analisa Keputusan Peperiksaan.

 • Awal tahun
 • Akhir tahun

1.3 Memantau hadaf sesuatu maddah itu terlaksana.

 • Pelajar dapat mencapai hadaf sesuatu maddah. (Nyatakan skop kerja bagi lujnah dan guru yang mengajar.)
 • Penerangan tentang hadaf sesuatu maddah
 • Perkara-perkara yang perlu ditumpukan
 • Latihan-latihan yang diperlukan
 • Kitab-kitab rujukan
 • Keperluan tertentu (kamus, keupayaan mengira (fiqh, miras) dsb)
 • Pelajar dapat memahami uslub pengajaran yang diajar.
 • Setiap Kelas ada KERTAS PEMANTAUAN dalam fail Madrasah.
 • Guru kelas dan pembantu.

1.4 Mengenal pasti kelemahan pelajar.
1.4.1 Kenal pasti kelemahan dan kesulitan yang dihadapi dalam sesuatu maddah.

 • Lemah pemahaman
 • Lemah hafalan
 • Lemah Nahu Bahasa Arab(faktor ilmu alat )
 • Kelemahan melihat kamus(faktor tambahan )
 • Lemah penulisan
 • Malas dan sikap / Bebanan khidmat
 • Tiada semangat / Masalah keluarga
 • Cara muzakarah dan mutolaah (Guru kelas )

1.4.2 Bantuan tambahan kepada pelajar yang lemah.

 • Kelas tambahan (kepada pelajar yang memerlukan penerangan yang perlahan dan satu persatu
 • Kelas khas (kelas tarkib) terutama kelas bawah
 • Bantuan tambahan melalui rakan kelas

1.5 Menganalisa keputusan peperiksaan.

 • Kehadiran pelajar
 • Masa pengajian (termasuk senggang masa imtihan)
 • Kehadiran pelajar dan guru dalam kelas
 • Keadaan dalam kelas
 • Keputusan
 • Bilangan hari belajar dalam sebulan

1.6 Peningkatan tahap bidang pengajian di Miftahul Ulum Seri Petaling.
1.6.1 Setiap bidang ada hadaf jangka panjang.

 • Quran
 • Hadis
 • Fiqh
 • Sirah
 • Tasawwuf
 • Lughah – Bahasa Arab, Bahasa Melayu, Bahasa Urdu

1.6.2 Menjalankan kajiselidik untuk:

 • Mengenalpasti kelemahan pelajar.
 • Peningkatan sesuatu maddah.

1.7 Pemantauan hafalan al-Quran pelajar.

 1. Pelajar Hafiz
 2. Pelajar bukan hafiz

Kertas Pemantauan Kelas Daurah Akhirah

Keadaan Kelas

 • Kesatuan hati
 • Khidmat
 • Penumpuan
 • Kehadiran

Pelajar Bermasalah

 • Lemah dalam pelajaran
 • Akhlak
 • Kaunseling

Pencapaian Maddah (tertentu)

Mesyuarat Ta’lim dan Pengurusan

 • Ruang khusus.
 • Perlu beri masa yang mu’ayyan bagi sesuatu kerja/ keputusan yang dibuat.
 • Pemantauan atau Karguzari semula bagi kerja yang dibuat – perlu ada senarai bagi kerja-kerja atau tanggungjawab yang diberikan.
 • Contoh masalah solat, karguzari terperinci seperti rekod nama pelajar, tindakan, pengulangan kesalahan, dan tarbiyah yang dilakukan.
 • Masalah doa pagi, sebanyak mana perjalanan.
 • Masalah keputusan periksa.
 • Masalah pelajar naik maghrib.

Program Pelajar Syahadah

 • Terangkan hala tuju madrasah kepada para pelajar.
 • Pengisian Pengajian Syahadah.
 • Laporan pelajar Syahadah.