Home/Soal Jawab

Siapa Yang Datang Ke Masjid Adalah Tetamu Allah

Bolehkah anda memberikan hadis lengkap yang mengatakan bahawa Allah Taala adalah tuan rumah bagi mereka yang datang ke Masjid dan menjadi tanggungjawab ALLAH (Tuan rumah) untuk menghormati tetamunya. JAWAPAN Imam Tabarani (rahimahullah) telah mengambilkan Hadis ini dari riwayat Sayyiduna Salman (radiyallahu ‘anhu). Sayyiduna Salman (radhiyallahu 'anhu) meriwayatkan bahwa Nabi (sallallahu' [...]

By |2021-01-15T15:13:19+00:00January 15th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Pembacaan Surah Al-Kahfi Dan Perlindungan Daripada Dajjal

Membaca surah al-Kahfi akan melindungi seseorang daripada Dajjal. Adakah ini khusus untuk hari Jumaat atau setiap hari? JAWAPAN: Hadis berikut yang dicatat dalam Sahih Muslim adalah umum dan tidak khusus untuk hari Jumaat: Sayyiduna Abu Darda (radiyallahu ‘anhu) melaporkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) berkata, “Barangsiapa yang menghafal sepuluh [...]

By |2021-01-13T07:03:48+00:00January 13th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Recital Of Surah Kahf And Protection From Dajjal

Reciting Surah Kahf will protect a person from Dajjal. Is this specific to Friday or any day? ANSWER: The following Hadith recorded in Sahih Muslim is general and not specific to a Friday: Sayyiduna Abu Darda (radiyallahu ‘anhu) reports that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said, “Whomsoever memorises the first [...]

By |2021-01-13T07:03:06+00:00January 13th, 2021|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

People Are Under The Protection Of Allah When A Pious Person Lives Among Them

Can you provide the source of this narration? إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله فما يزالون في حفظ من الله ما دام بينهم Answer Imams Nasai and Abu Bakr ibn Abi Shaybah (rahimahumallah) have recorded this narration as the statement of Muhammad ibnul [...]

By |2021-01-13T06:04:02+00:00January 13th, 2021|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Sabar itu separuh daripada iman

Adakah riwayat hadis berikut benar? "Sabar itu separuh daripada iman" JAWAPAN Riwayat ini telah dicatat oleh beberapa Muhaddithun (Ulama’ Hadis) dengan sedikit perbezaan dalam perkataan. Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) telah mengklasifikasikan riwayat Imam Abu Bakar ibn Abi Shaybah (rahimahullah) yang ianya adalah Hasan: Sayyiduna Jabir (radiyallahu ‘anhu) mengatakan,“ Pernah Nabi [...]

By |2020-12-07T15:07:01+00:00December 7th, 2020|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Exercising Patience (Sabr) Is Part Of Iman

Is the following Hadith reliable? “Showing patience is from Iman” ANSWER This narration has been recorded by several Muhaddithun with slight variations in the wording. Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) has classified the following narration of Imam Abu Bakr ibn Abi Shaybah (rahimahullah) sound (hasan): Sayyiduna Jabir (radiyallahu ‘anhu) says, “Once [...]

By |2020-12-07T15:03:47+00:00December 7th, 2020|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Larangan daripada meminta-minta

Adakah hadis yang melarang daripada meminta-minta? JAWAPAN Terdapat banyak peringatan di dalam Hadis tentang larangan daripada sifat meminta-minta. Antaranya adalah seperti berikut: 1) Sayyiduna Abu Sa’id Al Khudri (radiyallahu ‘anhu) berkata, Sebilangan orang-orang Ansar meminta sesuatu dari Rasulullah (sallallahu 'alayhi wa sallam), dan baginda memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka meminta [...]

By |2020-12-07T14:57:43+00:00December 7th, 2020|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Doa yang dibaca selepas Subuh dan Maghrib untuk perlindungan dari Neraka

Apakah kesahihan riwayat berikut? Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) bersabda: "Setelah kamu solat Subuh, baca tujuh kali sebelum berkata-kata, اللَّهُمَّ أَجِرْني مِنَ النَّار “  " Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. "Sekiranya kamu mati pada hari itu, Allah akan menulis untukmu perlindungan dari api neraka. Begitu juga setelah kamu [...]

By |2020-12-07T14:36:52+00:00December 7th, 2020|Hadis, Soal Jawab|0 Comments
Go to Top