Zakat untuk anak angkat.

Soalan :1) Kami ada empat orang anak angkat. Untuk membayar zakat mereka, adakah perlu mendapat keizinan mereka? Mereka berumur 20 tahun kebawah.Jawaban :1)Asalnya zakat fitrah mereka wajib dibayar oleh ayah mereka, jika mereka tiada harta harta atau tiada pekerjaan yang memberi pendapatan.2) Jika orang tua mereka sudah tiada dan mereka [...]

By |2020-05-14T10:53:11+00:00May 14th, 2020|Ibadah, Soal Jawab, Zakat|0 Comments
Go to Top