Zakat KWSP menurut Pandangan Mazhab Syafie

1. Ulama fiqh sepakat mengatakan bahawa seorang yang memiliki harta wajibdikeluarkan zakatnya apabila cukup nisab dan haul. 2. Konsep caruman KWSP adalah suatu yang baharu, ia tidak ada pada zaman dulu, dan sudah semestinya ia tidak dibincang secara khusus dalam kitab turath Mazhab. Tetapi dalam kitab turath Mazhab ada membincangkan [...]

By |2022-04-21T05:03:24+00:00April 21st, 2022|Fiqh, Ibadat, Isu Semasa, Zakat|0 Comments

Pengambilan Zakat oleh Pelajar Agama Dewasa

Adakah seorang pelajar agama dewasa yang dibayar yurannya dibenarkan mengambil zakat atau isbat yang berpunca dari zakat atas Asnaf Fakir Miskin atau Asnaf Fi Sabilillah? Poin 1: Fi Sabilillah bermaksud tentera yang berperang secara sukarela tanpa gaji. Poin 2: Mereka yang terhalang dari bekerja kerana belajar ilmu agama, menghafal Quran, [...]

By |2022-04-10T11:16:26+00:00April 10th, 2022|Fiqh, Soal Jawab, Zakat|0 Comments

Zakat untuk anak angkat.

Soalan :1) Kami ada empat orang anak angkat. Untuk membayar zakat mereka, adakah perlu mendapat keizinan mereka? Mereka berumur 20 tahun kebawah.Jawaban :1)Asalnya zakat fitrah mereka wajib dibayar oleh ayah mereka, jika mereka tiada harta harta atau tiada pekerjaan yang memberi pendapatan.2) Jika orang tua mereka sudah tiada dan mereka [...]

By |2020-05-14T10:53:11+00:00May 14th, 2020|Ibadah, Soal Jawab, Zakat|0 Comments
Go to Top