Home2021-03-11T00:38:03+00:00

e-Majalah keluaran 03

Download PDF e-Majalah

Bacaan ilmiah baharu hari ini…

1304, 2021

Terjemahan & Rujukan Untuk Hadis Mengenai Doa

Sila sahkan terjemahannya dan berikan rujukan berikut. "Sesungguhnya Tuhanmu Pemurah dan Pemalu. Sekiranya seorang hamba mengangkat tangannya kepada-Nya dan Dia menjadi malu mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong tak mendapatkan apa-apa.” JazakAllah khairan JAWAPAN Hadis ini sahih seperti yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi (radiyallahu'anhu) dan dicatat dalam buku-buku hadis berikut: Sunan Tirmidhi, Hadis: 3556, Sahih Ibn Hibban; Al Ihsan, Hadis: 876 & Mustadrak Hakim, jld.1 ms. 497. Saya akan menerjemahkan [...]

1304, 2021

Translation & Reference For A Hadith On Du’a

Kindly verify the translation and provide the reference of the following. “Verily your Lord is Generous and Shy. If His servant raises his hands to Him (in supplication) He becomes shy to return them empty.” JazakAllah khairan ANSWER This Hadith is authentic as reported by Sayyiduna Salman Al-Farisi (radiyallahu’anhu) and is recorded in the following Hadith books: Sunan Tirmidhi, Hadith: 3556, Sahih Ibn Hibban; Al Ihsan, Hadith: 876 & Mustadrak [...]

Klik di sini untuk membaca semua artikel

Anda ingin mencari maklumat madrasah? Sila klik button di bawah untuk melihat pengajian madrasah atau kawasan yang ingin anda cari.

Carian Madrasah Berdasarkan Pengajian atau Kawasan

Anda ingin hantarkan maklumat madrasah anda untuk dimasukkan ke dalam pengkalan data kami? Sila klik button di bawah untuk masukkan maklumat madrasah anda.

Isi Borang Maklumat Madrasah

PERTUBUHAN AMAL DARUL ULUM (PADU)

PERTUBUHAN AMAL DARUL ULUM (PPM-021-14-19082020) ialah sebuah Syu’bah di bawah Darul Ulum Malaysia. PADU ditubuhkan untuk menghubungkan pihak Darul Ulum Malaysia dengan masyarakat dengan lebih sistematik dan terancang. Klik untuk info lanjut.

Darul Ulum Langkawi
MTQ Al-Huda Sungai Petani

Perkasa Tahfiz Malaysia (PTM)

Allah Taala meletakkan sempadan dalam kehidupan dunia. Dan sempadan itu adalah agama. Begitu juga usaha di madrasah mempunyai maksud dan tujuan yang sama lebih-lebih lagi kepada orang yang mengendalikan madrasah itu sendiri. Usaha kita ialah membawa keseluruhan anggota badan hidup dalam batas-batas (agama). Begitulah maksud dari belajar agama iaitu mendapatkan keredhaan Allah Taala.

Klik untuk info lanjut
Go to Top