Home/Artikel
Artikel2020-08-19T06:00:50+00:00

Kelebihan Solat Nafil (Sunat) Rawatib

Apa kepentingan/ganjaran solat 12 rakaat tambahan yang dilakukan oleh seseorang pada hari itu. 2 sebelum Fajr, 4 sebelum Zuhur dan 2 selepasnya, 2 selepas Maghrib dan 2 selepas ‘Isha? JAWAPAN Sayyidatuna Ummu Habibah (radiyallahu'anha) meriwayatkan bahawa Rasulullah (sallallahu'alayhi wasallam) bersabda: Barang siapa yang mengerjakan solat (sunat) 12 rakaat mengiringi solat [...]

Virtue Of Reciting Surah Dukhan

Is there any virtue in reciting Surah Dukhan every night? Answer 1) ‘Allamah Suyuti (rahimahullah) has mentioned Surah Dukhan to be from those Surahs that do have authentic virtues. (Tadribur Rawi, vol. 1 pg. 490) 2) Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) reports that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: ‘Whomsoever [...]

Kelebihan Membaca Surah Ad-Dukhan

Apakah kelebihan dalam membaca Surah Ad-Dukhan pada setiap malam? JAWAPAN 1) ‘Allamah Suyuti (rahimahullah) telah menyebutkan Surah Dukhan antara surah-surah yang mempunyai kelebihan yang sahih. (Tadribur Rawi, jilid 1 ms 490) 2) Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) bersabda: 'Barang siapa membaca Surah Dukhan [...]

What Should One Do After Seeing A Bad Dream

Is there mention in Hadith regarding any Du’a to be read after seeing a bad dream? ANSWER 1) Sayyiduna Abu Qatadah (radiyallahu ‘anhu) reports that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said: …When one of you sees something that you dislike in a dream, then he should lightly spit/blow on his [...]

Apa Yang Harus Dilakukan Selepas Melihat Mimpi Buruk

Apakah ada hadis yang menyebutkan tentang doa yang harus dibaca setelah melihat mimpi buruk? JAWAPAN 1) Sayyiduna Abu Qatadah (radiyallahu ‘anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) bersabda: … Apabila salah seorang dari kamu melihat sesuatu yang tidak baik dalam mimpi, maka dia harus meludah (dengan isyarat) di sebelah [...]

Adakah Seseorang Yang Dibunuh Untuk Mengatakan Kebenaran (Haq) Dikatakan Mati Syahid?

Adakah pernyataan berikut betul? Seseorang yang telah dibunuh secara zalim kerana mengatakan apa yang betul (tidak semestinya menyebarkan Islam) atau meminta haknya sendiri, adakah dikatakan sebagai shahid? JAWAPAN Betul. Rasulullah (sallallahu'alayhi wasallam) bersabda: 'Sesungguhnya antara bentuk jihad yang paling hebat adalah dengan mengatakan perkara yang benar/adil di hadapan penguasa yang [...]

Is One Who Is Killed For Speaking The Truth (Haq) A Shahid?

Is the following statement correct? One who has been oppressively killed for saying what’s right (not necessarily for spreading islam) or asking for his own right, is a shahid? ANSWER Yes. Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said: ‘Indeed among the greatest forms of jihad is to say what is fair in front [...]

Sahabat Yang Memasuki Syurga Tanpa Menunaikan Sebarang Solat

Sayyiduna Abu Hurayrah (radhiyallahu ‘anhu) bertanya kepada orang ramai ‘Beritahu saya tentang seseorang yang memasuki Syurga tanpa menunaikan walau satu shalat ’? Siapa Sahabat ini? JAWAPAN Sahabat ini adalah Sayyiduna ‘Amr ibn Thabit ibn Wuqaysh / Uqaysh Al Ash-hali. Julukannya adalah 'Usayrim'. Sahabat ini telah menerima Islam ketika pertempuran Uhud [...]

A Sahabi Who Attained Jannah Without Offering A Single Salah

Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu) would ask the people ‘Tell me of a person who entered Jannah without offering a single Salah’? Who was this Sahabi? ANSWER This Sahabi was Sayyiduna ‘Amr ibn Thabit ibn Wuqaysh/Uqaysh Al Ash-hali. His title was ‘Usayrim’. This Sahabi had accepted Islam when the battle [...]

Do Not Delay In Five Things

Please provide the correct translation and reference of the following: Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu’anhu) said that Rasulullah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) advised haste in 5 matters: Establishing Salah, repentance before death, completing the funeral rites of the deceased, paying off debts, marriage when a suitable match is found. Jazakumullah. ANSWER Imam Tirmidhi [...]

Jangan Melengahkan Lima Perkara Ini

Mohon berikan terjemahan dan rujukan yang betul dari ayat yang berikut: Sayyiduna ‘Ali (radiyallahu’anhu) mengatakan bahawa Rasulullah (Sallallahu‘ alaihi wasallam) menasihati dalam menyegerakan 5 perkara: Mendirikan Solah, bertaubat sebelum mati, mempercepatkan pengebumian si mati, membayar hutang, berkahwin ketika mana sudah menjumpai pasangan yang sesuai. Jazakumullah. JAWAPAN Imam Tirmidhi (rahimahullah) telah [...]

Those Who Will Enter Jannah Without Reckoning

Is there any hadith about people who enter Jannah without reckoning? ANSWER “There are 70,000 of my people who will enter paradise without being questioned; they are the ones who do not seek remedy by ruqia, the ones who don’t believe in omens, the ones who do not cauterize themselves; [...]

Mereka Yang Memasuki Syurga Tanpa Hisab

Apakah ada hadis mengenai orang yang masuk syurga tanpa hisab? JAWAPAN “Terdapat tujuh puluh ribu dari umatku akan masuk syurga tanpa hisab.” Para sahabat bertanya: “Siapakah mereka wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah (dengan ruqyah yang syirik), tidak mengamalkan tatayyur, tidak menggunakan pengubatan dengan besi (yang dilarang) [...]

Kelebihan Mencium Hajar Aswad

Tolong jelaskan asal usul dan apa akan jadi pada batu hajarul aswad di hari kiamat? Saya diberitahu bahawa itu adalah batu putih di dalam syurga dan diturunkan bersama Adam (‘alayhis salam) ke bumi. Ia berubah menjadi hitam kerana dosa-dosa manusia dan pada hari Qiyamah Allah akan memberikannya dua mata dan [...]

The Virtues Of Kissing The Black Stone (Al Hajarul Aswad)

Please explain the origin and action of the Black stone on the day of judgement? I was told that it was a white stone in Jannah and was sent down with Adam (‘alayhis salam) to the earth. It turned black due to the sins of mankind and on the day [...]

Go to Top