Home/Hadis, Soal Jawab/Hadis Mengenai Isteri Yang Menuntut penceraian

Hadis Mengenai Isteri Yang Menuntut penceraian

Adakah sahih hadis yang berikut:

Rasullullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) mengatakan bahawa seorang wanita yang menuntut perpisahan kepada suaminya, dia tidak akan mencium cium bau syurga. Wanita seperti itu disebut sebagai munafiq (munafik) di dalam hadis.

JAWAPAN

Sayyiduna Thawban (radiyallahu ‘anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) bersabda: “Haruman syurga adalah haram bagi mana-mana wanita yang meminta suaminya untuk bercerai tanpa alasan yang sah”

(Sunan Tirmidhi, Hadis: 1187, Sunan Abi Dawud, Hadis: 2226)

Imam Hakim, Dhahabi dan Ibn Hibban (rahimahumullah) telah menggolongkan hadis di atas sebagai (sahih)

(Mustadrak Hakim jilid 2 ms 200 dan Sahih Ibn Hibban; Al Ihsan, Hadis: 4184)

Bahagian kedua dari soalan tersebut, Mengenai wanita-wanita ini disebut sebagai munafik – juga dicatat dalam Sunan Tirmidhi atas Sayyiduna Thawban (radiyallahu ‘anhu).

Imam Tirmidhi (rahimahullah) telah menyatakan bahawa sanad perawi untuk riwayat ini tidak kuat. (wa laysa isnaduhu bil qawiy)

(Sunan Tirmidhi, Hadis: 1186)

Dan Allah Taala lebih mengetahui

Dijawab oleh: Moulana Suhail Motala

By |2021-06-09T07:08:48+00:00June 9th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top