Kelebihan Mengkhatamkan Al-Quran

Adakah terdapat hadis mengenai keutamaan mengkhatamkan Al-Quran selain dari ganjaran untuk seorang Hafiz?

JAWAPAN

Terdapat banyak riwayat yang sahih yang menyatakan kebaikan membaca Al-Quran. Apabila seseorang mengkhatamkan Al-Quran, dia juga akan mendapat ganjaran tersebut.

Berikut adalah beberapa riwayat yang secara khusus menyebut tentang keutamaan mengkhatamkan Al-Quran:

1) Sa’ad ibn Abi Waqqas (radhiyallahu ‘anhu) mengatakan: “Ketika seseorang mengkhatamkan Al-Quran pada waktu petang, para Malaikat meminta pengampunan untuknya sehingga menjelang pagi, dan ketika dia menyelesaikan Al-Quran di pagi hari, para Malaikat memohon pengampunan untuknya sehingga petang ”.

(Sunan Darimi, Hadis: 3526)

‘Allamah Suyuti (rahimahullah) telah menilai hadis di sebagai (hasan).

(Al Itqan, jilid 1 ms 156)

2) Sayyiduna ‘Irbad ibn Sariyah (radhiyallahu‘ anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) bersabda:“

…Barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran, akan memiliki doa yang mustajab.”

(Al Mu’jamul Kabir dari Imam Tabarani -rahimahullah-, dengan sanad yang lemah. Lihat Majma’uz Zawaid, jilid 7 ms 172)

Para Sahabat dan Tabi’un (radiyallahu ‘anhum) akan memberikan penekanan yang kuat untuk menghadiri perhimpunan di mana majlis khatam al-Quran diadakan.

3) Apabila Sayyiduna Anas ibn Malik (radhiyallahu ‘anhu) mengkhatamkan Al-Quran, beliau akan menghimpunkan anaknya serta ahli keluarganya lalu berdoa bersama mereka.

(Al Mu’jamul Kabir dari Imam Tabarani. Hafiz Haythami telah mengklasifikasikan riwayat di atas sahih; Majma’uz Zawaid, jilid 7 ms 172)

4) Mujahid (rahimahullah) meriwayatkan: Para Sahabat (radiyallahu ‘anhum) akan berkumpul setelah selesai membaca Al-Quran dan berkata,‘ Rahmat sedang turun. ’

(Fadailul Quran Abu Bakar Al Firyabi ms 189)

5) Hakam ibn ‘Utaybah (radhiyallahu’ anhu) berkata: Mujahid dan ‘Abdah ibn Lubabah (rahimahumallah) pernah memanggil saya dan Salamah ibn kuhayl (rahimahullah) lalu berkata,’ “Kami memanggilmu kerana kami ingin mengkhatamkan al Quran dan bahawa sesungguhnya doa adalah mustajab pada saat khatam al-Quran.”

(Fadailul Quran Abu Bakar Al Firyabi ms 189)

Riwayat di atas menjelaskan keutamaan mengkhatamkan Al-Quran, sama ada membaca dengan melihat ataupun dengan ingatan (menghafaz).

Dan Allah Taala lebih mengetahui

Dijawab oleh: Moulana Suhail Motala

Diluluskan oleh: Moulana Muhammad Abasoomar

By |2021-01-19T08:55:32+00:00January 19th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Huzaifah Jamaluddin Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top