Pembacaan hadis Sahih Bukhari untuk menangkis bencana

Kenyataan yang masyhur dalam kalangan para muhaddis iaitu, “Ketika hadis dibacakan, rahmat Allah yang khusus turun.” (Tadribur Rawi:4:540).

Dalam masa kesukaran, ketakutan dan kesusahan, sebagai tambahan kepada bacaan Al-Quran dan lain-lain bentuk doa yang lain, salah satu amalan para salihin di masa kini dan yang terdahulu adalah membaca seluruh Sahih Bukhari untuk menarik rahmat khusus Allah Ta’ala.

Sahih Bukhari adalah himpunan hadis Rasulullah yang paling sahih pernah dikumpulkan. Melalui nikmat keberkatan membaca hadis yang mulia ini, Allah Ta’ala menghapuskan kesulitan. Ini adalah amalan yang telah dicuba, diuji dan terbukti berdasarkan daripada pengalaman berabad-abad lamanya.

Para muhaddis yang terdahulu dan sekarang akan membaca seluruh Sahih Bukhari untuk mengurangkan antara lainnya:

  • Bencana alam
  • Ketakutan dan keganasan
  • Penyakit
  • Kemarau
  • Masalah keperluan peribadi dsb.

Sepuluh nukilan para ulama.

1. Penulis Syarah Sahih Bukhari; Hafiz Ibn Hajar Al-‘Asqalani (rahimahullah) menulis: “Di antara banyak kebaikan Sahih Bukhari ialah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abi Jamrah (rahimahullah), “Sesetengah orang yang saleh berkata kepada saya bahawa apabila Sahih Bukhari dibacakan pada masa penderitaan, penderitaan tersebut dihilangkan. Kapal yang mempunyai salinan Sahih Bukhari di atasnya, tidak tenggelam. Alasannya adalah bahawa Imam Bukhari (rahimahullah) adalah orang yang doanya diterima oleh Allah Ta’ala (mustajabud da’wah) dan dia telah membuat doa khusus bagi mereka yang membaca kitabnya.””
(Hadyus Sari, ms.16, juga lihat Tadribur Rawi:1:316)

2. ‘Allamah Tajud Din As-Subki (rahimahullah) menulis: “Telah sedia maklum bahawa terdapat banyak pengalaman Sahih Bukhari dijadikan sebagai cara untuk mengatasi masalah dan memenuhi keperluan. Untuk menceritakan pengalaman-pengalaman ini pastinya akan mengambil masa yang panjang.”
(Tabaqatush Shafi’iyyah:2:234)

3. Mufassir Al-Quran yang terkenal, Hafiz Ibn Kathir (rahimahullah) menyatakan, “Membaca Sahih Bukhari berkesan untuk menurunkan hujan.”
(Irshadus Sari:1:42, Fathul Ilah:1:75, Mirqatul Mafatih:1:58 & Al-Kanzul Mutawari:1:174)

4. Allamah Sakhawi (rahimahullah) menyebutkan bahawa semasa musibah di Homs (Syria), pada tahun 680H seluruh Sahih Bukhari dibacakan. Selepas amalan ini dibuat, perasaan takut diserang musuh itu hilang. Alhamdulillah.
(Al-Wajhus Sabih, ms.21)

5. Penulis Syarah Riyadus Salihin, Imam Muhammad ibn ‘Ali ibn’ Allan (rahimahullah) menulis: “Ketika Zabid (sebuah tempat di Yaman) dikelilingi oleh musuh (pada abad ke-10H), mereka dicengkam ketakutan. Imam Ibnud Dayba’ (rahimahullah) mengarahkan agar Sahih Bukhari dibahagikan kepada beberapa bahagian dan pembacaannya diselesaikan. Sebelum keesokan harinya, musuh meninggalkan mereka dan ketakutan mereka telah hilang.”
(Al-Wajhus Sabih, ms.22)

6. Ibnu ‘Allan (rahimahullah) menulis lagi, bahawa di zamannya juga (abad ke-11H) penduduk Basrah membaca Sahih Bukhari untuk mengelakkan bahaya dan Allah Ta’ala meredakan kesukaran mereka.
(Al-Wajhus Sabih, ms.22)

7. Shah Al-Muhaddis ‘Abdul ‘Aziz Dehlawi (rahimahullah) menulis: “Membaca (seluruh) Sahih Bukhari sangat berkesan pada masa-masa kesulitan, ketakutan diserang, semasa sakit atau kemarau dan bencana lain seperti yang biasa dialami.”
(Bustanul Muhaddithin, ms 155)

8. Shaikhul Hadis Maulana Muhammad Zakariyya Kandhlawi (rahimahullah) menulis: “Shah ‘Abdul Haq Dehlawi (rahimahullah) menulis di Ash’athul Lam’at, bahawa banyak Ulama dan Mashayikh telah membaca Sahih Bukhari untuk memenuhi keperluan, menghilangkan kesukaran, menangkis bencana dan menyembuhkan penyakit. Mereka mendapati bahawa ianya sangat berkesan. Ini adalah sesuatu yang telah tersebar luas dan terkenal dalam kalangan para muhaddis.”
(Muqaddimah Lami’ud Darari; lihat Al-Kanzul Mutawari:1:174-175)

9. Hazrat Shaikhul Hadis Maulana Muhammad Zakariyya Kandhlawi (rahimahullah) menulis lagi: “Shaikh Muhaddis Sayyid Jamaluddin (rahimahullah) menyatakan bahawa gurunya, Shaikh Sayyid Asiluddin berkata, “Saya telah membaca Sahih Bukhari kira-kira seratus dua puluh kali untuk keperluan peribadi saya dan orang lain. Pada setiap kali percubaan, maksud saya telah dipenuhi.””
(Muqaddimah Lami’ud Darari; lihat Al-Kanzul Mutawari:1:175, Mirqat:1:58-59)

10. Shaikhul Hadis Maulana Fadlur Rahman A’zami (hafizahullah) mempunyai satu bahagian dalam pengenalannya kepada Sahih Bukhari berjudul: “Membaca Sahih Bukhari berkesan dalam menimbulkan musibah.” Selepas itu dia memetik dua petikan di atas.
(Hadiyyatud Darari, ms.75)

Amalan para ulama kami yang senior.

1. Di Darul Ulum Deoband, apabila seorang guru senior sakit (atau pada saat memerlukan) amalan ini akan dilaksanakan. Amalan ini juga dilakukan ketika Hazrat Mufti Mahmudul Hasan Gangohi (rahimahullah) sakit tenat. Beberapa ulama yang telah belajar atau melawat ke sana telah membuktikan amalan kebiasaan para ulama Deoband ini.

2. Ulama Saharanpur juga menggunakan amalan ini dari semasa ke semasa, seperti yang diberitahu daripada sumber yang boleh dipercayai.

3. Maulana Zafar Ahmad Uthmani (rahimahullah) akan membaca Sahih Bukhari apabila beliau jatuh sakit, sebagai cara untuk memperolehi shifa (kesembuhan).
(Ma’alim Irshadiyyah, ms.204)

4. Allamah Muhammad Yusuf Binnory (rahimahullah), dalam madrasahnya di Karachi juga menggunakan amalan ini pada saat-saat keperluan. Dia akan mengumpulkan para pembaca yang sesuai dan melengkapkan pembacaan Sahih Bukhari dan diikuti dengan doa yang bersungguh-sungguh. Bapa saya yang mulia (hafizahullah), turut mengambil bahagian dalam satu bacaan bersama Syeikh, Moulana Binnory (rahimahullah).

5. Hazrat Shaikhul Hadis, Maulana Muhammad Zakariyya (rahimahullah) juga terlibat dalam amalan ini.

6. Di masa lalu, ulama Madinah Munawwarah yang terkemuka juga akan berkumpul semasa kesulitan dan menyelesaikan bacaan Sahih Bukhari dengan niat untuk meredakan kesulitan. Terdapat beberapa individu yang akan mengatur perhimpunan di Madinah. Salah satu daripada mereka adalah Syeikh al-Zakariyya Al-Bukhari (rahimahullah), seorang Wali Allah Ta’ala yang terkemuka. Guru saya, Al-Muhaddith Syeikh Muhammad ‘Awwamah (hafizahullah) biasa menyertai amalan ini.

7. Begitu juga para alim ulama di bahagian lain di dunia ini juga terlibat dalam amalan ini dari semasa ke semasa.

Ini adalah para ulama kami yang terdahulu dan zaman sekarang…

Mari kita hidupkan amalan ini!

Selaras dengan amalan ini, para ulama yang mampu melakukan pembacaan lengkap Sahih Bukhari diminta untuk berbuat demikian untuk kebaikan umum umat dan setiap keperluan lain yang meruncing.

Ini dapat dicapai dalam beberapa masa yang singkat di mana para pembaca dapat berkumpul dan masing-masing secara serentak membacakan bahagian mereka secara individu. Setelah bacaan selesai, doa boleh dibuat.

Ingatlah penulis ini, ibu bapanya & keluarganya, guru, pelajar dan juga para pecinta kebaikan di dalam doa itu. Semoga Allah Ta’ala memulihkan kedamaian di bumi ini kelak, tidak lama lagi.

وما ذلك على الله بعزيز

Nota: Di dalam perhimpunan sedemikian tidak ada masalah jika ianya dihadiri oleh masyarakat awam untuk mendapatkan keberkatan, kerana tidak ada ijazah formal yang diberikan kepada peserta.

Bapa saya yang dihormati, Maulana Haroon Abasoomar (hafizahullah) menyedari keadaan global semasa umat ini dan telah mula menekankan amalan ini dan menggalakkan para ulama yang berupaya mengambil inisiatif ini dan menghidupkan semula kaedah ini untuk menarik rahmat Allah Ta’ala kepada umat secara umumnya.

Ditulis oleh Maulana Muhammad bin Haroon Abasoomar (hafizahumallah).
Sumber : https://www.al-miftah.com/reciting-hadiths-of-sahih-bukhari-for-ease-from-difficulty/

By |2020-03-26T11:27:45+00:00March 26th, 2020|Hadis|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top