Reward For Salah After Using The Miswak

Is the Hadith which states doing siwak before salah is 70 times better than salah done without doing siwak authentic?

 

 

 

Answer

 

Yes, it is.

 

  1. Sayyiduna Jabir (radiyallahu’anhu) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said:

 

‘Two rak’ats offered after using the miswak is better than 70 rak’ats without it.’

 

(Abu Nu’aym in Kitabus siwak; see Targhib, vol.1 pg.168)

 

‘Allamah Mundhiri (rahimahullah) has declared the chain as sound (hasan).

 

 

 

  1. Sayyiduna ‘Abdullah ibn ‘Abbas (radiyallahu’anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said:

 

‘To offer 2 rak’ats after using the miswak is more beloved to me than offering 70 rak’ats without using the miswak.’

 

(Abu Nu’aym in Kitabus siwak; see Targhib, vol.1 pg.168)

 

‘Allamah Mundhiri (rahimahullah) has declared the chain as good (jayyid).

 

 

 

  1. Sayyidatuna ‘Aishah (radiyallahu’anha) reports that Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) said:

 

‘The reward for offering 2 rak’ats of salah after using the miswak is 70 times more than doing so without using the miswak.’

 

(Musnad Ahmad, vol.6 pg.272 & Musnad Bazzar; Majma’uz zawaid, vol2 pg.98)

 

‘Allamah Haythami (rahimahullah) says the narrators of Bazzar are deemed reliable (muwath-thaqun). Also see Targhib, vol.1 pg.167.

 

 

 

And Allah Ta’ala Knows best.

By |2020-10-18T04:34:49+00:00October 12th, 2020|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Huzaifah Jamaluddin Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top