Home/Hadis, Soal Jawab/Salah Satu Kebaikan Tidur Dengan Berwuduk

Salah Satu Kebaikan Tidur Dengan Berwuduk

Tolong beritahu saya jika ianya sahih:

Orang yang tidur dengan berwudhuk, sementara dia tidur, jiwanya sujud di depan arasy Allah SWT.

JAWAPAN

Di antara pelbagai faedah tidur dalam keadaan berwudhuk adalah seperti berikut:

  1. Sayyiduna Abu Darda (radiyallahu’anhu) telah mengatakan:

“Ketika seseorang tidur, jiwanya (ruh) naik ke Arash Allah. Sekiranya dia tidur dengan wudhu, jiwanya dibenarkan untuk bersujud (di Arasy Allah), dan jika dia tidur dalam keadaan tidak bersuci, kebenaran untuk bersujud ditolak.

(Kitabuz Zuhd dari Ibnul Mubarak, Hadis: 1245)

  1. Kelebihan yang serupa diriwayatkan oleh Sayyiduna ‘Abdullah ibn‘ Amr ibnul ‘As (radiyallahu’anhuma) dalam Shu’abul Iman, Hadis: 2527.

Riwayat-riwayat ini boleh dipercayai, dan juga telah dikutip oleh Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) dalam ulasannya yang terkenal mengenai Sahih Bukhari yang berjudul: Fathul Bari, Hadis: 1149.

Dan Allah Taala Maha Mengetahui,

Dijawab oleh: Moulana Muhammad Abasoomar

By |2021-06-15T05:26:04+00:00June 15th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top