The Value Of Two Rak’ahs Of Salah

Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) once passed a grave and asked, ‘Who is buried here?’ The Sahabah (radiyallahu ‘anhum) replied, ‘So and so person.’ Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) thereupon said, ‘Offering two rak’ahs of Salah is more beloved to him than your entire world.’

 

Imam Tabarani (rahimahullah) has recorded this narration on the authority of Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu ‘anhu).

(Al Mu’jamul Awsat, Hadith: 924)

‘Allamah Mundhiri (rahimahullah) has declared the chain sound (hasan) and ‘Allamah Haythami (rahimahullah) has declared the narrators reliable (thiqat).

(Targhib, vol. 1 pg. 251, Majma’uz Zawaid, vol. 2 pg. 249)

And Allah Ta’ala Knows best.

By |2020-10-18T04:36:49+00:00October 1st, 2020|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Huzaifah Jamaluddin Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top