Home/Hadis

Kelebihan Surah al-Mulk Dan Surah as-Sajadah

Apa kelebihan membaca Surah al-Mulk dan Surah as-Sajadah pada waktu malam? JAWAPAN Mengingatkan hadis yang berikut, ianya sangat terpuji kepada sesiapa yang membaca surah-surah ini setiap malam. 1) Sayyiduna Jabir ibn ‘Abdillah (radiyallahu‘ anhuma) meriwayatkan bahawa Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) tidak akan tidur sehingga baginda membaca Surah Sajadah dan [...]

By |2021-04-19T08:51:04+00:00April 19th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kelebihan Surah Al-Waqiah Yang Paling Masyhur

Saya baru-baru ini mendengar riwayat mengenai Surah Waqi'ah sebagai perlindung daripada kefakiran ini adalah lemah? Adakah semua riwayat mengenai kelebihan Surah Waqi'ah ini dianggap lemah? Saya faham bahawa kita boleh mempraktikkan riwayat yang lemah untuk kebaikan sendiri, tetapi kalau boleh saya mahukan penjelasan mengenai kelebihan surah waqiah ini. JazakAllahu khayran [...]

By |2021-04-15T03:30:25+00:00April 15th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Amaran Terhadap Sengajanya Meninggalkan Puasa Di Bulan Ramadan

Mohon nyatakan riwayat berikut: "Sesiapa yang meninggalkan puasanya walaupun satu hari di bulan Ramadan tanpa keuzuran atau tanpa sakit, maka jika dia berpuasa seumur hidupnya, dia tetap tidak dapat menebusnya (pahala puasa Ramadan pada hari itu)." "Sekiranya seseorang itu tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, dia tidak dapat memperoleh [...]

By |2021-04-14T03:03:46+00:00April 14th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Terjemahan & Rujukan Untuk Hadis Mengenai Doa

Sila sahkan terjemahannya dan berikan rujukan berikut. "Sesungguhnya Tuhanmu Pemurah dan Pemalu. Sekiranya seorang hamba mengangkat tangannya kepada-Nya dan Dia menjadi malu mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong tak mendapatkan apa-apa.” JazakAllah khairan JAWAPAN Hadis ini sahih seperti yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi (radiyallahu'anhu) dan dicatat dalam buku-buku hadis berikut: [...]

By |2021-04-13T03:00:30+00:00April 13th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Translation & Reference For A Hadith On Du’a

Kindly verify the translation and provide the reference of the following. “Verily your Lord is Generous and Shy. If His servant raises his hands to Him (in supplication) He becomes shy to return them empty.” JazakAllah khairan ANSWER This Hadith is authentic as reported by Sayyiduna Salman Al-Farisi (radiyallahu’anhu) and [...]

By |2021-04-13T02:46:46+00:00April 13th, 2021|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Is Learning Two Hadiths Better Than Sixty Years Of Worship?

Is the following Hadith authentic? من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستين سنة Translation: Whomsoever learns two Hadiths to benefit himself or to teach others so that they may take benefit, then this is better than sixty years of worship. [...]

By |2021-04-11T23:48:13+00:00April 11th, 2021|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Adakah Mempelajari Dua Hadith Lebih Baik Dari Beribadah Enam Puluh Tahun?

Adakah hadis berikut sahih? من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستين سنة Terjemahan: Barangsiapa mempelajari dua hadis untuk manfaat atas dirinya atau mengajar orang lain agar mereka mendapat manfaat, maka ini lebih baik daripada beribadah selama enam puluh tahun. JAWAPAN [...]

By |2021-04-11T23:48:12+00:00April 11th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments
Go to Top