Home/Hadis, Soal Jawab/Terjemahan & Rujukan Untuk Hadis Mengenai Doa

Terjemahan & Rujukan Untuk Hadis Mengenai Doa

Sila sahkan terjemahannya dan berikan rujukan berikut.

“Sesungguhnya Tuhanmu Pemurah dan Pemalu. Sekiranya seorang hamba mengangkat tangannya kepada-Nya dan Dia menjadi malu mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong tak mendapatkan apa-apa.”

JazakAllah khairan

JAWAPAN

Hadis ini sahih seperti yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi (radiyallahu’anhu) dan dicatat dalam buku-buku hadis berikut:

Sunan Tirmidhi, Hadis: 3556, Sahih Ibn Hibban; Al Ihsan, Hadis: 876 & Mustadrak Hakim, jld.1 ms. 497.

Saya akan menerjemahkan ayat pertama seperti berikut:

‘Sesungguhnya Allah Ta’ala sangat pemalu dan pemurah …’

Selebihnya terjemahan anda sempurna.

Catatan: Maksud ‘Allah Ta’ala menjadi malu adalah bahawa Allah Ta’ala melakukan hal itu terus sepertimana yang dilakukan oleh orang yang pemalu…

(Faydul Qadir, Hadis: 1729)

Dan Allah Taala Maha Mengetahui,

Dijawab oleh: Moulana Muhammad Abasoomar

By |2021-04-13T03:00:30+00:00April 13th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top