Home/Hadis, Soal Jawab/Adakah Mempelajari Dua Hadith Lebih Baik Dari Beribadah Enam Puluh Tahun?

Adakah Mempelajari Dua Hadith Lebih Baik Dari Beribadah Enam Puluh Tahun?

Adakah hadis berikut sahih?

من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة ستين سنة

Terjemahan: Barangsiapa mempelajari dua hadis untuk manfaat atas dirinya atau mengajar orang lain agar mereka mendapat manfaat, maka ini lebih baik daripada beribadah selama enam puluh tahun.

JAWAPAN

Hafiz Khatib Al Baghdadi (rahimahullah) telah mencatat riwayat ini dalam bukunya: Sharafu As-Habil Hadis.

(Hadis Sharafu As-Habil, Hadis: 157)

Bagaimanapun, riwayat ini sangat lemah dan tidak sesuai untuk dinukilkan kerana mempunyai perawi yang tidak dipercayai.

(Rujuk: Tahdhibul Kamal, jilid 30 ms. 9, nombor: 6466 untuk keterangan lebih lanjut mengenai perawi ini)

Walaupun riwayat ini sangat lemah, keutamaan ilmu ke atas ibadah telah dibuktikan melalui pelbagai riwayat lain.

Antaranya adalah seperti berikut:

1) Sayyiduna Huzaifah ibn Yaman (radiyallahu ‘anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) berkata kepada saya:

“Pahala ilmu mengatasi pahala ibadah”

(Al Mu’jamul Awsat dari Imam Tabarani -rahimahullah-, Hadis: 3960)

Hafiz Mundhiri (rahimahullah) telah mengklasifikasikan Hadis di atas sebagai (hasan).

(Di Targhib, jilid 1 ms 93)

2) Sayyiduna Abu Dharr (radiyallahu ‘anhu) meriwayatkan bahawa Nabi (sallallahu‘ alayhi wa sallam) berkata kepada saya:

“Wahai Abu Dzar, mempelajari satu ayat dari kitab Allah lebih baik bagimu daripada engkau solat sebanyak seratus rakaat. Dan mempelajari satu bab ilmu kemudian diamalkan ataupun tidak diamalkan, adalah lebih baik bagimu daripada engkau solat sebanyak seribu rakaat.”

(Sunan Ibn Majah, Hadis: 219)

Hafiz Mundhiri (rahimahullah) telah menilai Hadis di atas sebagai (hasan).

(Di Targhib, jilid 1 ms 97)

Dan Allah Taala Maha Mengetahui,

Dijawab oleh: Moulana Suhail Motala

By |2021-04-11T23:48:12+00:00April 11th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top