Allah Ta’ala Has An Angel That Is Half Ice And Half Fire

There is an Angel that is half ice and half fire and continuously praises Allah Ta’ala?

1) Sayyiduna Mu’adh ibn Jabal and Sayyiduna ‘Irbad ibn Sariyah (radiyallahu ‘anhuma) report that Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) said:

Allah Ta’ala has an Angel which is half fire and half ice who says O Allah just as you have joined between this ice and fire, similarly join and create love between the hearts of your pious slaves.

(Kitabul ‘Azamah with a weak chain; refer Al Mughni ‘An Hamlil Asfar, Hadith: 1775)

2) Khalid ibn Ma’dan (rahimahullah) reports: There is an angel which is half light (Nur) and half ice who says “Glorified is Allah, O Allah just as you have joined between this nur and this ice, join and create love between the hearts of the believers. This is the only tasbih this Angel makes.

(Kitabul ‘Azamah of Abush Shaykh, Hadith: 487)

And Allah Ta’ala Knows best.

By |2020-08-04T04:14:16+00:00August 4th, 2020|English|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Huzaifah Jamaluddin Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top