Home/Hadis, Soal Jawab/Ganjaran Yang Berterusan bila Berwuduk

Ganjaran Yang Berterusan bila Berwuduk

Apabila mengambil wuduk, jika kamu berdoa  بِسْمِ اللهِ وَالْحَمدُ لِلهِ  maka malaikat (pencatat amalan kamu) akan terus-menerus menulis amal soleh kamu.

Adakah ini benar?

JAWAPAN

Sayyiduna Abu Hurayrah (radiyallahu’anhu) meriwayatkan bahawa Rasulullah (sallallahu’alayhi wasallam) bersabda:

Wahai Abu Hurairah! Apabila kamu (berniat untuk) mengambil wuduk, maka ucapkanlah بِسْمِ اللهِ وَالْحَمدُ لِلهِ  kerana para malaikat penjaga akan terus menulis pahala sehingga wuduk itu terbatal.

(Al-Mu’jamus Saghir, jld.1 ms.73)

‘Allamah Haythami (rahimahullah) telah mengklasifikasikan riwayat ini sebagai (hasan)

(Majma’uz Zawaid, jil. 1 hal.220- Bab mengucapkan bismillah Ketika mengambil wuduk. Juga lihat: Ihkamul Qantarah dari Syeikh ‘Abdul Hayy Lakhnawi, hal.35 dan catatan nota kaki Syeikh’ Abdul Fattah Abu Ghuddah di al-Masnu ‘, ms.211.- rahimallahul jami’)

Dan Allah Taala lebih mengetahui,

Dijawab oleh: Moulana Muhammad Abasoomar

By |2021-04-08T00:46:27+00:00April 8th, 2021|Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Kongsi di dalam media sosial anda

Go to Top