Exercising Patience (Sabr) Is Part Of Iman

Is the following Hadith reliable?

“Showing patience is from Iman”

ANSWER

This narration has been recorded by several Muhaddithun with slight variations in the wording. Hafiz Ibn Hajar (rahimahullah) has classified the following narration of Imam Abu Bakr ibn Abi Shaybah (rahimahullah) sound (hasan):

Sayyiduna Jabir (radiyallahu ‘anhu) says, “Once Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) was asked, ‘Which type of Iman is best’? Nabi (sallallahu ‘alayhi wa sallam) replied, “Exercising patience and overlooking/pardoning”

(Refer: Al Matalibul ‘Aliyah, vol. 13 pg. 167- Hadith: 3141)

Imam Tabarani (rahimahullah) has authentically recorded the following statement of Sayyiduna ‘Abdullah ibn Mas’ud (radiyallahu ‘anhu):

“…And exercising patience is half of Iman”

(Al Mu’jamul Kabir, Hadith: 8544. Refer: Fathul Bari, under the first chapter of Kitabul Iman)

And Allah Ta’ala Knows best

Answered by: Moulana Suhail Motala

By |2020-12-07T15:03:47+00:00December 7th, 2020|English, Hadis, Soal Jawab|0 Comments

Penafian : Pihak Darul Ulum Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap artikel yang ditulis di dalam laman sesawang ini. Ia adalah hak milik penulis dan tidak semestinya menggambarkan pendirian Darul Ulum Malaysia.

Kongsi di dalam media sosial anda

Huzaifah Jamaluddin Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia
Sidang Redaksi Darul Ulum Malaysia terdiri daripada beberapa orang sukarelawan yang meguruskan perjalanan laman sesawang DUM.
Go to Top